Quá trình phát triển
Quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam tiền thân là Ban Bất động sản trực thuộc Tập đoàn BIM. Được thành lập từ năm 1994, ra đời trong thời điểm thị trường bất động sản Việt Nam còn non trẻ, Ban Bất động sản đã từng bước phát triển, biến "cái không thể thành có thể" và để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần tạo nên sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Thương hiệu Khách sạn Halong Plaza và Fraser Suites đã được khẳng định trên thị trường và giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Bên cạnh quá trình phát triển nhanh chóng của xã hội, để đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của người dân, các khu đô thị bắt đầu được hình thành. Từ những năm 2000, công ty đã chuyển hướng phát triển các khu đô thị tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Rạch Giá...

Trải qua hơn 17 năm kinh nghiệm, Ban Bất động sản của tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Đến ngày 20/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam chính thức được thành lập với chức năng và nhiệm vụ kêu gọi đầu tư và tiếp tục phát triển các dự án.