Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam tiền thân là Ban Bất động sản trực thuộc Tập đoàn BIM, các công ty thành viên thuộc Syrena Vietnam bao gồm:

  • Công ty Cổ phần Syrena.
  • Công ty Cổ phần Bất động sản Syrena Hạ Long.
  • Công ty Cổ phần Bất động sản Syrena Phú Quốc.
  • Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà ở San Hô.