Tuyên Quang là tỉnh đầu tiên sắp “về đích” trong việc cấp sổ đỏ

Ông Hoàng Văn An - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đến nay toàn tỉnh có 152.812/153.700 hộ gia đình cá nhân hoàn thành các nội dung kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ 99,42% với tổng số 158.184 hồ sơ

Ông Hoàng Văn An - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đến nay toàn tỉnh có 152.812/153.700 hộ gia đình cá nhân hoàn thành các nội dung kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ 99,42% với tổng số 158.184 hồ sơ.

 
Một góc thành phố Tuyên Quang

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bãi bỏ và sửa đổi những thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận không còn phù hợp với quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất; ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Theo đó, Quyết định thành lập tổ công tác cấp giấy chứng nhận trực tiếp hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những khó khăn vướng mắc tại các huyện, TP; phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 35 lớp tập huấn cho 6.477 cán bộ là thành viên và 1.053 đoàn viên đoàn TNCSHCM tham gia giúp nhân dân thực hiện kê khai, đăng ký đất đai.

Dự kiến, ngày 31/10/2013, Ban Chỉ đạo phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc họp xét, cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ hồ sơ các hộ gia đình, cá nhân đã lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định cơ bản hoàn thành việc viết và ký Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ có đủ điều kiện trong năm 2013.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang cũng khẳng định, phấn đấu cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong năm 2013.

(Theo DĐDN)