Tuyển dụng Chuyên viên quản lý Hồ sơ giao dịch/ Document Control

Syrena Vietnam tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý Hồ sơ giao dịch/ Document Control

Mô tả công việc
- Điều phối các hoạt động liên quan đến Hồ sơ của các giao dịch thuê mua bất động sản: bao gồm: hồ sơ kỹ thuật, bản vẻ, tài  liệu giao dịch thương mại
- Cập nhật và tổng hợp số liệu các giao dịch, tiến độ thực hiện giao dịch, v..v
- Rà soát và cập nhật cơ sở pháp lý cho các giao dịch.
- Lập báo cáo khi có yêu cầu
- Quản lý, lưu giữ và bảo mật các hồ sơ tài liệu giao dịch
- Đảm bảo cập nhật và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bộ phận đúng quy trình và quy định
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu kinh nghiệm
- Tuổi từ 25 đến 30 tuổi
- Tốt nghiệp ngành luật, kinh tế
- Có kiến thức về quản trị dữ liệu, quản lý hồ sơ
- Có kinh nghiệm lập báo cáo tổng hợp, tính toán số liệu 
- Có kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh
- Có kỹ năng giao tiếp tốt