Quảng bá du lịch Quảng Ninh

Các nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, về con người, những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của các dân tộc trong tỉnh; những điều kiện, giá trị tự nhiên và nhân văn đặc sắc, độc đáo để xây dựng, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch thu hút du khách và các nhà đầu tư du lịch; những định hướng, chiến lược, quy hoạch… phát triển kinh tế du lịch của tỉnh và các địa phương.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4168/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền quảng bá du lịch giai đoạn 2013-2015.

Các nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, về con người, những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của các dân tộc trong tỉnh; những điều kiện, giá trị tự nhiên và nhân văn đặc sắc, độc đáo để xây dựng, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch thu hút du khách và các nhà đầu tư du lịch; những định hướng, chiến lược, quy hoạch… phát triển kinh tế du lịch của tỉnh và các địa phương...

Khách du lịch Hàn Quốc tham quan hang Luồn trên Vịnh Hạ Long.
Khách du lịch Hàn Quốc tham quan hang Luồn trên Vịnh Hạ Long.

Các thương hiệu du lịch của địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu, sản phẩm du lịch mới, mô hình tổ chức quản lý du lịch tiên tiến trong và ngoài nước sẽ được giới thiệu, quảng bá sâu rộng tới cộng đồng du khách, qua đó cung cấp thông tin chỉ dẫn, tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu về du lịch Quảng Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động tuyên truyền quảng bá phải đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện; huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia; tạo hiệu ứng xã hội tích cực và rộng rãi nhằm tạo ấn tượng tốt trong du khách về điểm đến du lịch thân thiện, an toàn khi đến thăm Quảng Ninh.