Online PR

Syrena Vietnam tuyển dụng vị trí Online PR

Job description

- Lập kế hoạch xây dựng Fanpage, Forum Seeding…
- Có kỹ năng PR trên các mạng XH, hiểu biết về mạng xã hội, diễn đàn, blog và internet 
- Thành thạo quản lý trang fanpage: thực hiện các kế hoạch, chiến lược gia tăng lượng fan cho trang fanpage .
- Tiếng Anh tốt, đặc biệt là khả năng dịch bài 
- Khả năng viết bài và tổng hợp tin tức tốt để biên tập thông tin trên website. 
- Chịu trách nghiệm về tiếp nhận các hồ sơ tài trợ, nhận xét & đánh giá.
- Phát triển mối quan hệ kết nối truyền thông với các đối tác chiến lược và các khách hàng nhỏ lẻ.
- Có kinh nghiệm về Bất động sản, yêu thích các công việc quan hệ cộng đồng xã hội.
- Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Job requirement

*Bằng cấp 
- Tốt nghiệp cấp bậc Đại học trở lên.

*Kinh nghiệm
- Đã có 01 năm kinh nghiệm trong ngành Bất động sản và có khả năng viết bài.
- Hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan tới chuyên ngành Marketing, PR.


*Kĩ năng 
- Khả năng dịch Việt Anh tốt.
- Thông thạo các kênh mạng Xã Hội hiện nay.
- Có khả năng đi công tác dài ngày.