Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, Hà Nội

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỷ lệ 1/2000 tại khu vực 47 Cát Linh và nút giao thông Cát Linh – Giảng Võ – Giang Văn Minh.

Trước đây, theo Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỷ lệ 1/2000, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khu vực 47 Cát Linh và nút giao thông Cát Linh – Giảng Võ – Giang Văn Minh có các chức năng sử dụng làm đất ở, đất công cộng, đất hồ ao – mặt nước. Nay, theo Quyết định điều chỉnh chức năng, phần đất hỗn hợp dành để xây dựng các công trình như ga đường sắt, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng, trụ sở làm việc gồm 2 ô đất.

Theo đó, ô đất phía Tây đường Hào Nam kéo dài có diện tích khoảng 7.279m2 dành để xây dựng các công trình như Tổ hợp ga đường sắt và Trung tâm thương mại dịch vụ Tràng Thi; Quảng trường sân ga là điểm trung chuyển của các phương tiện (xe buýt, taxi...) trong đó bao gồm cả phần đất bảo tồn, tôn tạo di tích đền Bà Chúa Kho và Nhà thờ họ đạo Hồng Vinh.

Ô đất phía Đông đường Hào Nam kéo dài có diện tích khoảng 2.157m2 dành để xây dựng văn phòng, trụ sở UBND phường Cát Linh, trụ sở Công an phường Cát Linh.

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc ô đất kiểm soát đặc biệt, có diện tích khoảng 3.269m2 dành để xây dựng ga đường sắt theo hình thức cấu chồng cột để trống tầng 1, một phần diện tích nàh ga dược xây dựng theo hình thức “thủy tọa” trên mặt nước hồ Hào Nam.

Đất đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông có diện tích khoảng 11.400m2.

UBND TP giao Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế đặc thù đối với việc đền bù giải phóng mặt bằng các công trình, đặc biệt là các công trình phải GPMB lần 2.

(Theo KTĐT)