Đồng ý nghiên cứu đầu tư taxi nước tại Quảng Ninh

Nhằm tăng thêm phương thức vận tải, đồng thời cung cấp thêm sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư hệ thống taxi nước tại tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm tăng thêm phương thức vận tải, đồng thời cung cấp thêm sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư hệ thống taxi nước tại tỉnh Quảng Ninh.

Sẽ có taxi nước tại Quảng Ninh.
Sẽ có taxi nước tại Quảng Ninh.

UBND tỉnh hoan nghênh ý tưởng, đề nghị của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, UBND TP Hạ Long và các đơn vị liên quan hướng dẫn công ty nghiên cứu, xây dựng các tuyến vận chuyển bằng taxi nước đảm bảo an toàn theo quy định.

Việc nghiên cứu đầu tư taxi nước nhằm tăng thêm phương thức vận tải, đồng thời cung cấp thêm sản phẩm du lịch, phù hợp với chủ trương phát triển các loại hình du lịch hiện đại trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh.

PV